موضوع: سقط جنین
دلایل:
ریاست محترم دادسرای
 احتراماً به استحضار می رساند مشتکی عنه ردیف اول همسر اینجانب می باشد که مدت سه ماه است که حامله بوده است که با مراجعه نامبرده به مشتکی عنه ردیف دوم، نامبرده و سایط سقط جنین را فراهم نموده و مباشرت به اسقاط جنین می نماید.


لذا با تقدیم این شکوائیه مستنداً به ماده 624  قانون مجازات اسلامی تقاضای رسیدگی و تعیین کیفر برای مشتکی عنهما دارم.  

 

 


با تجدید احترام                                                                                                               


کپی رایت © 2019 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب