موضوع: ترک نفقه
دلايل:
رياست محترم دادسراي
 احتراماً به استحضار عالي مي رساند اينجانبه همسر شرعي و دائمي مشتکي عنه مي باشم که نامبرده مدت چند ماه است که اينجانب را از منزل مشترک بيرون کرده است و هيچگونه نفقه و خرجي به اينجانب پرداخت ننموده است و درحال حاضر اينجانبه در منزل پدرم مي باشم
لذا با تقديم اين شکوائيه مستنداً به ماده 642  قانون مجازات اسلامي تقاضاي رسيدگي و تعيين کيفر براي مشتکي عنه دارم.

 

 


با تجديد احترام                                                                                                                


کپی رایت © 2019 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب