موضوع:  ازدواج دائم بدون ثبت آن
دلایل:
ریاست محترم دادسرای
 احتراماً به استحضار عالی می رساند اینجانب در تاریخ ............ به عقد شرعی و دائمی مشتکی عنه درآمده ام که با مراجعات مکرر به مشارالیه نامبرده از ثبت ازدواج امتناع می ورزد نظر به اینکه ثبت واقعه ازدواج مطابق قانون الزامی می باشد و عدم ثبت آن مطابق قانون جرم بوده و مجازات کیفری دارد.
 لهذا مستنداً به ماده 645 قانون مجازات اسلامی تقاضای رسیدگی و تعیین کیفر برای مشتکی عنه دارم.

 

 

با تجدید احترام                                                                                                                             


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب