موضوع: خیانت در امانت
دلایل:
ریاست محترم دادسرای
 احتراماً به استحضار عالی می رساند اینجانب به موجب قرارداد مورخه ............ یک فقره چک به شماره ....... بدون تاریخ به مبلغ ............. ریال بصورت امانت نزد مشتکی عنه داشته ام که نامبرده برخلاف رسم امانتداری اقدام به درج تاریخ در چک مزبور و انتقال آن به شخص ثالث نموده است..


 لذا با تقدیم این شکوائیه مستنداً به ماده 674  قانون مجازات اسلامی تقاضای رسیدگی و تعیین کیفر برای مشتکی عنه مورد استدعاست.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               با تجدید احترام                                                                                                                              


کپی رایت © 2019 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب