موضوع:  سرقت آب
دلایل:
ریاست محترم دادسرای
 احتراماً به استحضار عالی می رساند مشتکی عنه با نصب لوله قبل از انشعاب و کنتور آب خود اقدام به استفادۀ غیرمجاز از آب نموده است قسمتی از لولۀ اصلی انشعاب آب را تخریب نموده است.


لذا با تقدیم این شکوائیه مستنداً به ماده 660  قانون مجازات اسلامی تقاضای رسیدگی و تعیین کیفر برای مشتکی عنه دارم.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         با تجدید احترام                                                                                                                            


کپی رایت © 2019 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب