موضوع:  سرقت برق
دلایل:
ریاست محترم دادسرای
 احتراماً به استحضار عالی می رساند مشتکی عنه بدون اخذ انشعاب و کنتور برق، با وصل نمودن سیم به مسیر انتقال سیم برق، اقدام به استفادۀ غیرمجاز از برق می نماید.


 لذا با تقدیم این شکوائیه مستنداً به ماده 660  قانون مجازات اسلامی تقاضای رسیدگی و تعیین کیفر برای مشتکی عنه دارم.

 

 

              

          با تجدید احترام                                                                            


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب