موضوع:  سرقت تأسیسات بهره برداری آب
دلایل:
ریاست محترم دادسرای
 احتراماً به استحضار عالی می رساند نظر به اینکه این شرکت عهده دار لوله گذاری جهت آبرسانی به شهرک ........ را دارد در مسیر خط لوله، لوله های آب را تخلیه نموده تا مورد بهره برداری قرار گیرد متأسفانه مشتکی عنه شبانه اقدام به جمع آوری تعداد 90 لوله 6 متری نموده است که هنگام فروش آنها نامبرده دستگیر شده است .


 لذا با تقدیم این شکوائیه مستنداً به ماده 659  قانون مجازات اسلامی تقاضای رسیدگی و تعیین کیفر برای مشتکی عنه دارم.

 

 

 

با تجدید احترام                                                                                    


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب