موضوع: سوء استفاده از سفید امضاء
دلایل:
ریاست محترم دادسرای
 احتراماً به استحضار عالی می رساند اینجانب یک برگ سفید امضاء نزد مشتکی عنه داشته ام که با مراجعات مکرر به نامبرده جهت استرداد آن، از عودت دادن آن به بهانه مفقود شدن سفید امضاء امتناع می نمود حالیکه مشتکی عنه با تکمیل نمودن برگ سفید امضاء به موجب آن اینجانب را مبلغ 200.000.000 ریال قلمداد نموده است بطرفیت اینجانب اقامۀ دعوا نموده است.


 لذا با تقدیم این شکوائیه مستنداً به ماده 673  قانون مجازات اسلامی تقاضای رسیدگی و تعیین کیفر برای مشتکی عنه دارم.

 

 

 

با تجدید احترام                                                                            


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب