موضوع:  تخريب ديوار و توهين و فحاشي
دلايل:
رياست محترم دادسراي
 احتراماً به استحضار عالي مي رساند: مشتکي عنه امروز صبح اقدام به تخريب عمدي ديوار حياط منزل مسکوني اينجانب نموده است و با مراجعه به نامبرده جهت اعتراض به اين کار اقدام به توهين و فحاشي نيز به اينجانب نموده است.


 لذا با تقديم اين شکوائيه مستنداً به مواد 608 و 677  قانون مجازات اسلامي تقاضاي رسيدگي و تعيين کيفر براي مشتکي عنه مورد استدعاست.

 

 

 

با تجديد احترام                                                                                          


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب