موضوع:  تخريب و آتش زدن محصولات زراعي
دلايل:
رياست محترم دادسراي
 احتراماً به استحضار عالي مي رساند اينجانب احد از کشاورزان روستاي ............ مي باشم که مشتکي عنه به لحاظ اختلافات قومي و قبيله اي درحضور اهالي محل اقدام به آتش زدن 4 عدد خرمن جو و گندم اينجانب نموده است و متعاقب آن کليه بوته هاي جاليز اينجانب را تخريب نموده است که کليه اهالي محل نيز حاضر به گواهي و شهادت بر اين امر مي باشند.


 لذا با تقديم اين شکوائيه مستنداً به ماده 675  قانون مجازات اسلامي تقاضاي رسيدگي و تعيين کيفر براي مشتکي عنه دارم.

 

 

 

با تجديد احترام                                                                              


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب