موضوع:  تصرف و تجاوز به قهر و غلبه
دلايل:
رياست محترم دادسراي
 احتراماً به استحضار عالي مي رساند اينجانب مالک و متصرف يک باب آپارتمان داراي پلاک ثبتي .............. واقع در ............ مي باشم که مشتکي عنه امروز با قهر و غلبه وارد اين آپارتمان شده و اقدام به تصرف آن نموده است و با اخطارهاي مکرر به نامبرده حاضر به رفع تجاوز نگرديده است.


 لذا با تقديم اين شکوائيه مستنداً به ماده 691  قانون مجازات اسلامي تقاضاي رسيدگي و تعيين کيفر براي مشتکي عنه دارم.

 

 

 

با تجديد احترام                                                                       


کپی رایت © 2019 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب