موضوع:  چرانيدن محصولات کشاورزي
دلايل:
رياست محترم دادسراي
 احتراماً به استحضار عالي مي رساند که در تاريخ ............. مشتکي عنه عمداً گوسفندان خود را وارد زمين اينجانب که داراي کشت لوبيا بوده است برده و کليه بوته هاي آن را چرانيده است که اهالي محل نيز حاضر به شهادت مي باشند.


 لذا با تقديم اين شکوائيه مستنداً به ماده 684 قانون مجازات اسلامي تقاضاي رسيدگي و تعيين کيفر براي مشتکي عنه دارم.

 

 

 

با تجديد احترام                                                                                          


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب