موضوع:  مسموم نمودن حيوانات
دلايل:
رياست محترم دادسراي
 احتراماً به استحضار عالي مي رساند: مشتکي عنه که داراي اختلافات قبيله اي با اينجانب مي باشد در روز گذشته با ريختن سم در آذوقه گوسفندان اينجانب آنها را مسموم نموده و تعداد 30 رأس گوسفند اينجانب تلف شده اند که با آزمايشات اداره دامپزشکي علت مرگ گوسفندان را خوردن آذوقه سمي اعلام نموده اند. در هنگام ريختن سم توسط  مشتکي عنه چند نفر از اهالي محل شاهد بر اين امر بوده اند.


 لذا با تقديم اين شکوائيه مستنداً به ماده 679  قانون مجازات اسلامي تقاضاي رسيدگي و تعيين کيفر براي مشتکي عنه دارم.

 

 

 

با تجديد احترام                                                                                        


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب