موضوع:  تصرف عدوانی پس از اجرای حکم قطعی خلع ید و رفع تصرف
دلايل:
رياست محترم دادسراي
 احتراماً به استحضار عالي مي رساند مشتکی عنه به موجب دادنامۀ شماره ............. مورخ ................. محکوم به خلع ید و رفع تصرف از پلاک ثبتی ................... گردیده و در تاریخ ................... حکم دادگاه اجرا گردیده و پلاک مذکور تحویل اینجانب داده شده است متأسفانه پس از اجرای حکم دوباره مشارالیه اقدام به تصرف پلاک موصوف کرده است.


 لذا با تقدیم این شکوائیه مستنداً به ماده 693  قانون مجازات اسلامي تقاضاي رسيدگي و تعيين کيفر براي مشتکي عنه دارم.

 

 

 

                                            با تجديد احترام                                                                                                      


کپی رایت © 2019 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب