موضوع:  ورود به عنف در منزل و تخریب
دلايل:
رياست محترم دادسراي
 احتراماً به استحضار عالي مي رساند مشتکی عنه هفته گذشته به بهانه های واهی به سوی اینجانب حمله ور شده است که اینجانب برای فرار از چنگال نامبرده وارد منزل خود شده ام که مشارالیه نیز با تخریب درب منزل به عنف وارد منزل اینجانب گردیده است که با اقدام همسایه ها مشتکی عنه مهار و دستگیر شده است.


 لذا با تقدیم این شکوائیه مستنداً به مواد 677 و 694  قانون مجازات اسلامي تقاضاي رسيدگي و تعيين کيفر براي مشتکي عنه دارم.

 

 

 

                                       با تجديد احترام                                                                                  


کپی رایت © 2019 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب