موضوع:  افتراء
دلايل:
رياست محترم دادسراي
 احتراماً به استحضار عالي مي رساند مشتکي عنه در مورخ .............. با درج مطالبي در روزنامه .............. اينجانب را متهم به کلاهبرداري و اختلاس و سرقت نموده است که فتوکپي مصدق روزنامه به پيوست شکوائيه تقديم مي گردد.


 لذا با تقديم اين شکوائيه مستنداً به ماده 697  قانون مجازات اسلامي تقاضاي رسيدگي و تعيين کيفر براي مشتکي عنه دارم.

 

 

 

                                                                                      با تجديد احترام                                                                                 


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب