موضوع: تبانی در ثبت ملک غیر
دلایل:
ریاست محترم دادسرای
احتراماً به استحضار می رساند اینجانب مالک یک قطعه زمین مزروعی واقع در ............. می باشم که مشتکی عنه ردیف اول آن را به مدت ده سال از اینجانب اجاره کرده است و درخلال مدت مزبور مشارالیه شخصاً با تبانی با مشتکی عنه ردیف دوم آن را به نام مشتکی عنه ردیف دوم آن را به نام مشتکی عنه ردیف دوم آن را به نام مشتکی عنه ردیف اول به ثبت رسانده اند.


لذا با تقدیم این شکوائیه مستنداً به ماده 108  قانون ثبت اسناد و املاک  تقاضای رسیدگی و تعیین کیفر برای مشتکی عنه را دارم.

 

 


با تجدید احترام                                                                                          


کپی رایت © 2019 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب