موضوع: تبانی در ثبت ملک غیر
دلایل:
ریاست محترم دادسرای
احتراماً به استحضار می رساند مشتکی عنه که متصرف و مالک یک قطعه زمین واقع در ............ می باشد زمین مزبور را به موجب بیع نامه مورخ ............. به اینجانب فروخته است متعاقب آن مشارالیه درخواست ثبت زمین مزبور را داده است و سند مالکیت اخذ نموده است.


لذا با تقدیم این شکوائیه مستنداً به ماده105قانون ثبت اسناد و املاک  تقاضای رسیدگی و تعیین کیفر برای مشتکی عنه را دارم.

 

 


با تجدید احترام                                                              


کپی رایت © 2019 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب