موضوع:  کلاهبرداری به لحاظ ثبت ملک غیر
دلایل:
ریاست محترم دادسرای
احتراماً به استحضار می رساند اینجانب مالک یک هکتار زمین واقع در روستای ..........  می باشم که آن را برای مدت 5 سال به مشتکی عنه اجاره داده ام مشارالیه در طول مدت مذکور به ا داره ثبت مراجعه و خود را متصرف زمین و مالک آن قلمداد نموده و درخواست ثبت زمین را نموده است.


لذا با تقدیم این شکوائیه مستنداً به ماده 107  قانون ثبت اسناد و املاک  تقاضای رسیدگی و تعیین کیفر مشتکی عنه را دارم.

 

 


با تجدید احترام                                                             


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب